หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานภายนอก

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ห้องเรียนออนไลน์


Login Formโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม.33
การแข่งขันกีฬาภายใน 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 09:30 น.

วันที่ 19 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 08:40 น.
 
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม-64 โซน1-4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 14:21 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 14:25 น.
 
บทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PDF พิมพ์ อีเมล

 

 
ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 -2557 PDF พิมพ์ อีเมล

 

ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
9. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด สพป.และสพม. [คลิกที่นี่ ]

 
สหวิชา อีเมล
 

ผู้บริหาร


นายทวีโชค  งามชื่น
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

หนังสือราชการ สพม.33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33,สุรินทร์,เขตมัธยมศึกษา,กระทรวงศึกษา,สพฐ,สพม.33
 • ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งฯ สายงานบริหารสถานศึกษา

  ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
  ๑.  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ราย
  ๒. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ ราย
  สำหรับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เมื่อดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ สพท.ต้นสังกัด และโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

 • แจ้งโอนเงินเดือน ปรับตาม ว.21 (เพิ่มเติม)

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.33 ได้โอนเงินเดือน ปรับตาม ว.21 (เพิ่มเติม) วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการโอน ดังไฟล์แนบ

 • แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงานสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

  แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงานสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

 • การจัดส่งเอกสารประกวดผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec Award ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2557

  การจัดส่งเอกสารประกวดผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec Award ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2557 ให้ผู้เข้าประกวดจัดส่งเอกสารตามคำชี้แจงมายังสพม.33 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 จำนวน 5 ชุดให้จงได้ และจัดนิเทศการในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ประกวดแข่งขันในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร (หนังสือแจ้งไปแล้ว มีแก้ไขในคำชี้แจงด้านหลัง ให้โรงเรียนยึด คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารและนำเสนอผลงาน "แก้ไขล่าสุด")

 • แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (70% )

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

  แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียดังเอกสารที่แนบ

 • ผลการจัดกลุ่มโรงเรียน จากคะแนนสอบ O-NET ปี 2556

  ผลการจัดกลุ่มโรงเรียน จากคะแนนสอบ O-NET ปี 2556 ตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558

  ดังนี้

  1 สีเขียว หมายความว่า อยู่ในกลุ่มดีมาก (อยู่ใน 25 อันดับแรก)
  2 สีเหลือง หมายความว่า อยู่ในกลุ่มดี (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ แต่ไม่ได้อยู่ใน 25 อันดับแรก)
  3 สีดำ หมายความว่า อยู่ในกลุ่มพอใช้ (ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ แต่ไม่ได้อยู่ใน 25 อันดับสุดท้าย)
  4 สีแดง หมายความว่า อยู่ในกลุ่มปรับปรุง (อยู่ใน 25 อันดับสุดท้าย)

  Download File ด้านล่าง >>>

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday45
mod_vvisit_counterThis week11
mod_vvisit_counterLast week387
mod_vvisit_counterThis month1307
mod_vvisit_counterLast month1603
mod_vvisit_counterAll days52274

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.161.202.106
 , 
Today: ต.ค. 25, 2014

Polls

เว็บไซต์นี้มีประโยชน์ด้านการศึกษามากน้อยเพียงใด